Program 2017

 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

 

pátek  8. 9. 2017

 

20:00 - slavnostní příjezd dvorského maršálka Jaroslava Bořity z Martinic do Smečna a

loučový průvod městem zakončený uvítáním dvorského maršálka před smečenskou radnicí

konšely města Smečna v čele s paní purkmistrovou

 

sobota  9. 9. 2017

11:00 - otevření dobového tržiště a občerstvení

 dobový tábor v zámeckém parku ve Smečně

 

13:00 - slavnostní průvod městem v čele s Jaroslavem Bořitou z Martinic

13:30 - slavnostní zahájení městské oslavy

13:35 - dobová hostina Jaroslava Bořity z Martinic s paní purkmistrovou a vybranými hosty

v zámeckém parku 

 

14:00 – 20:50  program v zámeckém parku

 

PROGRAM SE PŘIPRAVUJE

 

 

 

 

 

V zámeckém parku též budou připraveny hry a ukázky dobového života pro děti i dospělé.

Dobová kuchyně, střelba z luků a kušiček, naučná stezka dobovým ležením, jízdy na koních, kovář a další.

 

Na tržišti bude možno zakoupit dřevěné meče, štíty, luky a kuše, medoviny různých druhů,  šperky, dekorace z proutí a textilu, a mnoho dalších nezbytností.

 

Též mnohá občerstvení v parku budou připravena. Sladké palačinky i grilované prasátko, bramboráky,  kukuřice, pivo i limonáda, káva a čaje, medovina a další.

 

 

 

Účinkující:

Jaroslav Bořita z Martinic

Bc. Tomáš Burda

Moderace:

Jan Lukavský - rádio Relax

Šermířské skupiny:

Alotrium - Černošice Mokropsy
Fuente Ovejuna - Praha
Ortel - Teplice
Vae Victus - Teplice
Balteus - Plzeň
Rebel - Praha 
Manus Regis - Praha

Vojenské jednotky:

Krvavý regiment Plzeň
Dělostřelectvo svobodných žoldnéřů 
Rytíři Gwydeonu - Plzeň
Jízda svobodných rytířů

Hudba:

Petr Merxbauer

Tanec:

Althea - Plzeň

Dobová kuchyně:

 Reginleif festivitates  - Beroun 

Ohnivé kejkle alias Fireshow: 

Hypnotica - Praha

 

 

 

 

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.